Engelse Wandeling 7, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/25 84 01

Fax.: 056/25 84 04
Aanvraagformulier en richtlijnen wateronderzoek
Lijsten - Algemeen
DocNr
LI.ALG.8

Versie
2

Status
Definitief

Auteur
Vincent De Potter

Aangemaakt op
25/Aug/2022

Vestuurd op
25/Aug/2022

Geldig van
26/Aug/2022

Geldig tot
26/Aug/2025

Gearchiveerd op


Wateronderzoek


Gegevens klant:

Naam : ……………………………………………………………………………………………….

Adres : ……………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer :…………………………………………………………………………………..

Staal bezorgd via (naam & adres) : ………………………………………………………………

Staalname:

Datum & tijdstip van staalname: …………………………………………………......................

Aard van het water: □ putwater □ regenwater □ leidingwater

Ontkalker: □ ja □ neen

Omgeving: □ bebouwde kom □ landbouwgebied

Plaats van de staalname (bv keukenkraan): …………………………………………………………

Straalbreker: aanwezig ? □ ja □ neen
verwijderd ? □ ja □ neen

Aard van het onderzoek:


    □ Chemisch wateronderzoek: 45 € (BTW incl.)

    □ Bacteriologisch wateronderzoek: 45 € (BTW incl.)

Aan administratie:

Klant heeft

    □ Betaald.
    □ Niet betaald: komt resultaat afhalen.
    □ Niet betaald: factuur + resultaat opsturen naar bovenvermeld adres.

Analyse wordt slechts 1 maal per week uitgevoerd


Drinkwateronderzoek volgens normaalwaarden KB 14/01/2002

Chemische parameters:

Bacteriologische parameters:


Werkwijze monstername:

a) Water uit een kraan of pomp

b) Water rechtstreeks uit een vergaarbak of put

Opmerkingen:

a) Indien enkel chemisch onderzoek wordt aangevraagd, dan kan men een niet steriele fles gebruiken en deze enkele malen vooraf spoelen met het te analyseren water.

b) Wacht 2 maanden indien er werken werden uitgevoerd aan de waterinstallatie. Pomp regelmatig het water, maar gebruik het niet als drinkbaar water tot bevestiging na analyse.

Gerelateerde documenten